Liên hệ

Tra Cứu Số là hệ thống được cộng đồng xây dựng và đóng góp. Các thông tin đóng góp sẽ được đội ngũ quản trị viên theo dõi và kiểm duyệt thường xuyên. Sự phát triển của hệ thống chính là dựa vào sự đóng góp của tất cả mọi người với mục tiêu chung là đẩy lùi tệ nạn lừa đảo qua số điện thoại. Từ đó khách hàng sẽ bị thao túng tâm lý và bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt dẫn đến mất tiền của

Hệ thống Tra Cứu Số hiện tại là website tracuuso.com và sắp tới sẽ được phát triển APP giúp điện thoại của bạn có cảnh báo những báo cáo khi số lạ gọi đến máy bạn

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

Liên hệ team phát triển web qua kênh Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552977129773

ĐIA CHỈ EMAIL

Email: seoyttop@gmail.com